Ο Τομέας Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης των Αγροτικών Ζώων δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και ταυτοποίηση νέων μεθόδων στην αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων όπως είναι:

  • Αναπαραγωγική Διαχείριση εκτροφών
  • Φυσιοπαθολογία αναπαραγωγής
  • Σύγχρονοι μέθοδοι της βιοτεχνολογίας στον τομέα της αναπαραγωγής (τεχνητή σπερματέγχυση, μεταφορά εμβρύων, n vitro παραγωγή εμβρύων, κλπ)
  • Πρώιμη διάγνωση εγκυμοσύνης (υπερηχογραφία, ορμονικοί προσδιορισμοί)
  • Ενδοκρινολογία και ορμονικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο της αναπαραγωγικής λειτουργίας
  • Βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των ζωικών προϊόντων
  • Εντατική αξιοποίηση γονοτύπων υψηλής παραγωγικότητας
  • Διατήρηση γενετικού υλικού (σπέρμα, έμβρυα, κλπ.)
  • Δυνατότητα και μέθοδοι διατήρησης σπάνιων ελληνικών φυλών αγροτικών ζώων