Ο Τομέας Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων δραστηριοποιείται στην:

  • Διάγνωση και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων των ζώων
  • Παραγωγή και διάθεση εμβολίων, αυτεμβολίων
  • Προστασία της Δημόσιας Υγείας από Ζωοανθρωπονόσους
  • Επιδημιολογικές μελέτες και ανάπτυξη σχημάτων πρόληψης