Έγιναν συναντήσεις με μέλη της Περιφέρειας, την διεύθυνση της Κρατικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και με κτηνοτρόφους.