Έγιναν συναντήσεις με μέλη της Περιφέρειας, με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου.