Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του MobiLab δόθηκαν σε συναντήσεις με κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους. Έγιναν επισκέψεις σε τυροκομικές επιχειρήσεις και συνάντηση για την δημιουργία του σήματος ποιότητας των προϊόντων