Οργανώθηκαν τρείς ομάδες εργασίας και έγιναν συναντήσεις και συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους. Ακόμη έγινε συνάντηση με την Διεύθυνση της Κρατικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.