Το 2ο PMB Meeting διοργανώθηκε στην πόλη του Μπάρι. Έγιναν  συζητήσεις για τις ήδη ολοκληρομένες δράσεις του έργου αλλά και για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον.

Περισσότερες Πληροφορίες: