Η Διακρατική Συνάντηση για την Κτηνοτροφία και την Τυροκομία, έλαβε χώρα στο Νησί της Κεφαλονιάς στις 4 Ιουνίου 2019, στο Θέατρο Κέφαλος στο Αργοστόλι