Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό τομέα Κρήτης

 

Στόχος του Agro4Crete είναι η υλοποίηση ενός σπονδηλωτού ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου, σε κύρια αντικείμενα του αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη, με έμφαση σε δράσεις επιδεικτικού-και άμεσα αφομοιώσιμου στην παραγωγή-χαρακτήρα και με την ταυτόχρονη αξιοποίηση υπαρχουσών δομών σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της Κρήτης από τέσσερα συνεργαζόμενα ακαδιμαικά και ερευνιτικά Ιδρύματα.

 

4. ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

1. Να φέρει πιο κοντά τα 4 συνεργαζόμενα Ιδρύματα, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό πλέγμα συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινής ερευνητικής δραστηριότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.

2. Να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία που αναπτύσσεται στα Ιδρύματα, προς όφελος της Περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομίας.

3. Να αξιοποιήσει τις δομές των 4 σημείων αναφοράς, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι μετάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και εκπαίδευσης των παραγωγών σε νέες μεθόδους και τεχνολογίες.

4. Να συνεισφέρει στην πρόσληψη και τον επαναπατρισμό νέων ερευνητών, και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με ανθρώπους υψηλών δυνατότητων και γνώσεων.