Αξιολόγηση μεθόδων ELISA και PCR ως τεχνικών διάκρισης γάλακτος διαφορετικής ζωικής προέλευσης (αγελαδινής, πρόβειας ή αίγειας)

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση δειγμάτων αγελαδινού γάλακτος και γάλακτος πρόβειας και αίγειας προέλευσης με ELISA και PCR. Η αξιόπιστη ταυτοποίηση της νοθείας με την πρόσμιξη γάλακτος διαφορετικής προέλευσης αποτελεί κρίσημη παράμετρο για τη στήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των κτηνοτρόφων και των μονάδων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων. Η προσθήκη γάλακτος βόειας προέλευσης στο πρόβειο γάλα που προορίζεται για την παραγωγή φέτας υπονομεύει όλη την προσπάθεια για την ανάδειξη και διατήρηση της φέτας ως τη «ναυαρχίδα» των ελληνικών εξαγώγιμων τυροκομικών προϊόντων. Αντίστοιχα η πρόσμιξη αίγειου με πρόβειου σε αναλογίες διαφορετικές από τις επιτρεπόμενες, δημιουργεί κλίμα αναξιοπιστίας στην εσωτερικά και εξωτερική αγορά.

Έναρξη – Λήξη:

1/1/2014-31/12/2014

Φορέας Χρηματοδότησης:

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Προϋπολογισμός του Έργου συνολικά:

32.349 ευρώ

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου:

32.349 ευρώ

Υπεύθυνος Έργου:

Δρ. Λουκία Αικατερινιάδου, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών

 Ερευνητική Ομάδα:

Δρ. Ευριδίκη Μπουκουβάλα - Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, κ. Χριστίνα Τοπαλίδου - Ε.Ε.Π.Γ. Δράμας

Συμμετέχοντες φορείς:

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών και Ε.Ε.Π.Γ. Δράμας, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποτελέσματα – Βαθμός Υλοποίησης του Έργου:

Διενεργήθηκαν α) ο ποιοτικός προσδιορισμός αίγειου σε πρόβειο με τη μέθοδο των sticks, β) ο ποσοτικός προσδιορισμό αίγειου σε πρόβειο με τη μέθοδο της ELISA, γ η εφαρμογή μεθόδου ELISA για τον προσδιορισμό της νοθείας του πρόβειου και αίγειου γάλακτος με αγελαδινό γάλα και γ) η ανάπτυξη πιλοτικής μέθοδου PCR για την ταυτοποίηση της προέλευσης του γάλακτος.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη νέων μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής ταυτοποίησης της νοθείας του πρόβειου γάλακτος με τις μεθόδους:

  • Ποιοτικό προσδιορισμό αίγειου σε πρόβειο με τη μέθοδο των sticks
  • Ποσοτικό προσδιορισμό αίγειου σε πρόβειο με τη μέθοδο της ELISA
  • Διοργάνωση ring test από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης για την αξιολόγηση των εμπορικών kit ELISA του ποσοτικού προσδιορισμού αίγειου σε πρόβειο γάλα. Στο ring test θα συμμετάσχουν όλα τα σχετικά εργαστήρια της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
  • Εφαρμογή μεθόδου ELISA για τον προσδιορισμό της νοθείας του πρόβειου και αίγειου γάλακτος με αγελαδινό γάλα
  • Πιλοτική ανάπτυξη μεθόδου PCR για την ταυτοποίηση της προέλευσης του γάλακτος. Η μέθοδος θα αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας/Μικροβιολογίας του ΙΚΕΘ