Μελέτη της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών πρωτοκόλλων ενάντια στα παράσιτα των μικρών μηρυκαστικών με έμφαση στη χρήση επρινoμεκτίνης

Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών πρωτοκόλλων ενάντια στα παράσιτα των μικρών μηρυκαστικών με έμφαση στη χρήση επρινoμεκτίνης. Και το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ασφαλούς και αποτελεσματικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των παρασιτώσεων στα μικρά μηρυκαστικά.

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί η τελική έκθεση.

Φορέας χρηματοδότησης:

Merial – Gerolymatos International

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 15.525 ευρώ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Σ. Σωτηράκη
Διαχείριση έργου:

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσ/νικης, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Έναρξη – Λήξη:  2014