Ιχνηλάτιση της ποιοτικής ταυτότητας και της αυθεντικότητας Ελληνικών ΠΟΠ τυριών βάσει μικροβιολογικών, φυσικοχημικών, μοριακών και γευστικών χαρακτηριστικών τους

Κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρών τυροκομείων με τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους.

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ  2007-2013
Πράξη: "Υποστήριξη ομάδων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης"
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΚΕΘ: Δρ. Σ. Μπελιμπασάκη
Συνυπεύθυνος: Δρ Γ. Σαμούρης
Ερευνητική ομάδα: Δρ Αντώνιος Ζδράγκας, Δρ Λουκία Αικατερινιάδου, Δρ Σμαράγδα Σωτηράκη, Δρ Ευαγγελία Σωσσίδου, Δρ Ευριδίκη Μπουκουβάλα
Έναρξη-Λήξη: 2012-2015
Προϋπολογισμός του Έργου συνολικά: 234.000 €
Προϋπολογισμός ΙΚΕΘ: 30.000 €

Συμμετέχοντες φορείς:

ΑΠΘ Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής   Τροφίμων, ΕΤΑΤ ΑΕ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΙΚΕΘ)

Αποτελέσματα: Το έργο έληξε 28-02-2015 και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ημερίδας, που  έγινε στις 16-01-2015, στο Κτήμα ΕΘΙΑΓΕ στη Θεσσαλονίκη.