Διδάκτορας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΟΣαύξουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2015 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ , ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

The occurrence and genetic characterization of Cryptosporidium and Giardia species in foals in Belgium, The Netherlands, Germany and Greece

D Kostopoulou, S. Casaert, N Tzanidakis, D.van Doorn, J. Demeler, G.von Samson-Himmelstjerna, A Saratsis, N Voutzourakis, A. Ehsan, T. Doornaert, M. Looijen, N.De Wilde, S Sotiraki, E. Claerebout, T. Geurden 2015. Veterinary Parasitology (In press)

2014 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ , ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Anthelmintic resistance and multidrug resistance in sheep gastro-intestinal nematodes in France, Greece and Italy

Geurden, T., Hoste, H., Jacquiet, P., Traversa, D., Sotiraki, S., Frangipane di Regalbono, A., Tzanidakis, N., Kostopoulou, D., Gaillac, C., Privat, S., Giangaspero, A., Zanardello, C., Noé, L., Vanimisetti, B., Bartram, D. (2014) Veterinary Parasitology, 201 (1-2), pp. 59-66. 

2014 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ , ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Occurrence and molecular characterization of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. in sheep and goats reared under dairy husbandry systems in Greece

Tzanidakis N, Sotiraki S, Claerebout E, Ehsan A, Voutzourakis N, Kostopoulou D, Stijn C, Vercruysse J, Geurden T. Parasite. 2014;21:45. doi: 10.1051/parasite/2014048. Epub 2014 Sep 5.