Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του  Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΙΚΕΘ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ. Είμαστε  το μοναδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο της χώρας που ασχολείται με την έρευνα στο αντικείμενο της Κτηνιατρικής επιστήμης.  Το ΙΚΕΘ εμφανίζει  πολύπλευρη δραστηριότητα και δυναμική συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

            Βασικός άξονας της πολιτικής του Ινστιτούτου μας είναι η υποστήριξη του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης των προϊόντων του μέσα από την αριστοποίηση της παραγωγής, προσφέροντας υπηρεσίες για 1) την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων 2) την γενετική βελτίωση και την αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου, 3) την ολιστική προσέγγιση της προστασίας της υγείας και της ευζωίας των ζώων, 4) τη διασφάλιση της παραγωγής ασφαλών τροφίμων και 5) την ανάδειξη των χαρακτηριστικών των παραδοσιακών προϊόντων ζωικής προέλευσης. Επιπλέον, το Ινστιτούτο υποστηρίζει θέματα προάσπισης της Δημόσιας Υγείας μέσω ανάπτυξης μεθόδων ελέγχου και πρόληψης των ζωοανθρωπονόσων.

           Με την υλοποίηση ερευνητικών έργων και μελετών και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προβαίνουμε στη δημοσιοποίηση του ερευνητικού μας έργου  στην επιστημονική κοινότητα μέσα από τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών,  ανακοινώσεων σε συνέδρια και ημερίδες αλλά  και στους φορείς-χρήστες μέσα από την παροχή συμβουλών για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κτηνοτροφία.

           Με τον ιστότοπο αυτό  φιλοδοξούμε, σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, όπου η πληροφόρηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης,  να περιγράψουμε τους βασικούς άξονες  της δραστηριότητάς μας, να αναδείξουμε τον ρόλο μας και να επικοινωνήσουμε με τρόπο άμεσο και ουσιαστικό με την κοινωνία. Με την ελπίδα ότι η προσπάθεια αυτή θα ευοδωθεί, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους  για τη συμβολή τους στη δημιουργία και διαμόρφωση του ιστότοπου αυτού.

 

                                                                                                                                                                                               Ο διευθυντής

                                                                                                                                                                                                             Ζδράγκας Αντώνης

                                                                                                                                                                                                               Τακτικός Ερευνητής