Ειδική Επιστήμονας

Πτυχίο Χημείας ΑΠΘ. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Προχωρημένη Χημική Ανάλυση.
Πτυχίο Οινολογίας. Από το 2004 έως σήμερα είναι στο Ειδικό
Επιστημονικό Προσωπικό στο Εργαστήριο Υγιεινής και Τεχνολογίας
Τροφίμων - Τοξικολογίας του ΙΚΕΘ , ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλ. 2310 365385, email: ioannidou@vri.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΟΣαύξουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2015 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Synthesis, characterization and reaction kinetics of PMMA/silver nanocomposites prepared via in situ radical polymerization

Siddiqui, M.N., Redhwi, H.H., Vakalopoulou, E., Tsagkalias, I., Ioannidou, M.D., Achilias, D.S, European Polymer Journal, 72, 256-269, 2015

2015 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Acetaldehyde contamination of water, alcoholic, and non- alcoholic beverages stored in glass or plastic bottles

Maria D. Ioannidou, George Samouris and Dimitris S. Achilias, Toxicological & Chemistry Enviromental , in press  (2015)

2014 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Effect of the environmental conditions on the possible migration of acetaldehyde from pet bottles to water or wine

M. D. Ioannidou, G. Samouris, S. Kotridou, D. S. Achilias. 5ο  Enviromental  Conference of Macedonia, Thessaloniki Greece, 14-16 March 2014 (oral)

2014 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Aldehyde contamination of water and alcoholic beverages stored in poly(ethylene terephthalate) bottles

M. D. Ioannidou, G. Samouris, D. S. Achilias. Fourth International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, Kos Island, Greece. September 24th-26th, 2014

2014 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

The effect of dietary grape pomace supplementation on performance with purslane and egg quality traits of laying hens

Koidou, M., Sossidou, E.N., Dotas, V., Samouris, G., Ioannidou, M., Kasapidou, E., Mitliaga, P., Dotas, D. (2014) World’s Poultry Science Journal, XVIth European Poultry Conference, Stavanger, Norway 23-27 June 2014: 508

2012 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Egg quality traits of layers as affected by the in- water supplementation with essential oils of aromatic plants

Marinopoulos G., Dotas V., Sossidou E., Ioannidou M., Samouris G., Zdragas  A., Dotas D., Conventional and Functional poultry nutrition, Alexandria, 26-29 March 2012

2012 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Effect of laying hen dietary supplementation with purslane (portulaca olerecea l.) leaves and stems on egg quality

Dotas V., Sossidou E.,  Marinopoulos G., Samouris G., Zdragas A., Ioannidou M., Dotas D. Conventional and Functional poultry nutrition, Alexandria, 26-29 March 2012

2012 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Microbiological parameters of traditional cheese "Ladotyri Mytilinis"

Samouris G., Zdragas A., Ioannidou M., et al. Substainable production of traditional cheeses from local sheep milk in the Balkans. Thessaloniki, 2012.

2011 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Changes in lipid oxidation and fatty acid composition in the meat of milk-fed lambs during refrigerated and frozen storage

G. Samouris, E. Kasapidou, M. Ioannidou, A. Eleftheriadou, Journal of Food Safety and Food Quality Arch Lebensmittelhyg Vol. 62, No 6, 189-224 (2011)

2010 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Changes in lipid oxidation and fatty acid composition in the meat of milk-fed lambs during at 4ºC and -18ºC

A. Eleftheriadou, G. Samouris, M. Ioannidou, E. Kasapidou, 2nd Hellenic Symposium  on meat, Athens, 24-26 Σεπτεμβρίου 2010

2010 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Changes in lipid oxidation and fatty acid composition in pork and poultry meat during refrigerated and frozen storage

Eleftheriadou, G. Samouris, M. Ioannidou, E. Kasapidou, Arch Lebensmittelhyg 61, Heft 5, 173-178 (2010)

2007 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Impacts of toxic substances in animals of wild fauna in Northern Greece

V. Antoniou, N.  Zantopoulos, G. Samouris, M. Ioannidou, Journal of  Enviromental  Protection and Ecology 8 (2),  287-291,  (2007)

2005 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Direct determination of toxic trace metals in Honey and Sugars using The Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry

M. Ioannidou, G. Zachariadis, A. Anthemidis, J. Stratis, Talanta, 65, 92-97 (2005)

2005 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Impacts of toxic substances in animals of wild fauna in Northern Greece

V. Antoniou, N.  Zantopoulos, G. Samouris, M. Ioannidou, 2d Enviromental Conference of Macedonia, Thessaloniki, Octomber 2005. Proceedings pages 1-6.

2005 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Impacts of toxic substances in goats according to the region

V. Antoniou, N.  Zantopoulos, G. Samouris, M. Ioannidou, 21o  Annual Scientific Conference of Animal Science Review, Veria, Octomber 2005. Proceedings pages 76-77.

2005 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Επιπτώσεις των τοξικών ουσιών στα αιγοπρόβατα ανά γεωγραφική περιοχή

Αντωνίου Β., Ζαντόπουλος Ν., Σαμούρης Γ., Ιωαννίδου Μ. (2005). Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 34, 21-28, Δεκέμβριος 2005. Ανακοινώθηκε στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΖΕ, Βέροια, Οκτώβριος 2005.

2005 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Επιπτώσεις των τοξικών ουσιών σε ζώα της άγριας πανίδας στη Βόρεια Ελλάδα

Αντωνίου Β., Ζαντόπουλος Ν., Σαμούρης Γ., Ιωαννίδου Μ. (2005). 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 8-12 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.

2004 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Determination of residuals monomers Eluted from light-cured dental resins and resin composites using High-Performance Liquid chromatography

I. Sideridou, D. Achilias, and M. Ioannidou, Biomaterials, (2004)

2003 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Direct determination of toxic trace metals in Honey and Sugars using The Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry

M. Ioannidou, G. Zachariadis, A. Anthemidis, J. Stratis, 3rd International Conference on Instrumental Methods and Analysis Modern Trends and Applications, IMA 03, Thessaloniki, Greece, September 2003

2003 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Determination of residuals monomers in light-cured dental resins and composites using High-Performance Liquid chromatography

I. Sideridou, D. Achilias, and M. Ioannidou, 3rd International Conference on Instrumental Methods and Analysis Modern Trends and Applications, IMA 03, Thessaloniki, Greece, September 2003

ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Changes in lipid oxidation and fatty acid composition in pork meat during storage at 4ºC και -18ºC

A. Eleftheriadou, G. Samouris, M. Ioannidou, 11º Hellenic Veterinary Symposium