Διευθύντρια Ερευνών

Γενετική αξιολόγηση αγροτικών ζώων, σχήματα επιλογής και βελτίωσης – με ιδιαίτερη έμφαση στα πρόβατα, εκτίμηση γενετικών παραμέτρων, γενετική παραλλακτικότητα και χαρακτηρισμός των φυλών των αγροτικών ζώων, σχήματα διαχείρισης μικρών πληθυσμών, διατήρηση γενετικών πόρων. 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2009 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Genotype x Environment Interaction in the Greek Holstein Population

Tsiokos, D., Chatziplis, D., Ligda, Ch. and Georgoudis, A., 2009. Interbull Bulletin, 40: 296-298.

2009 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Genetic analysis of Greek sheep breeds using microsatellite markers for setting conservation priorities

Ch. Ligda, J. Al Tarrayrah, A. Georgoudis and the ECONOGENE consortium, 2009. Small Ruminant Research, 83: 42-48

2009 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Geographical patterning of sixteen goat breeds from Italy, Albania and Greece assessed by Single Nucleotide Polymorphisms

L. Pariset, A. Cuteri, Ch. Ligda, P. Ajmone-Marsan, A. Valentini and Econogene Consortium, 2009. BMC Ecology, 9:20

2010 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Inclusion of the spatial dimension of population data in developing policies for the management of AnGR –The case of the Heritage Sheep breeds

Ch. Ligda, Ch. Mizeli, A. Carson, D. Duclos, Y. de Haas, D. Kompan, D. Bowles and A. Georgoudis, 2010. Proceedings of the 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 1-6 August 2010, Leipzig, Germany

2011 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Genetic structure and diversity in the sheep breeds of Lesvos, Chios and Karagouniki with the use of RAPD methodology

Mastranestasis I., Ligda C., Theodorou K., L.V. Ekateriniadou. Annual Scientific Conference, Hellenic Breeding Asspociation (Ε.Ζ.Ε.), 2011, Evia, Greece.

2011 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Genetic structure and diversity among three Greek sheep breeds using Random Amplified Polymorphic DNA-PCR

Mastranestasis I, Lidga Ch, Theodorou K, Ekateriniadou LV, 2011, JHVMS, vol. 62 (4), p. 301-313.

2011 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Conservation of Animal Genetic Resources in Europe: Overview of the policies, activities, funding and expected benefits of conservation activities

Ch. Ligda and M. Zjalic, 2011. Animal Genetic Resources 49: 75-86

2011 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Tradition and innovation in the Mediterranean pastoralism: recognition of its multiple roles for the sustainable development of the rural areas

Ch. Ligda, E. Tchakerian, E. Zotos and A. Georgoudis, 2011. EAAP Publication 129: 264-269

2011 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

An Information System for the assessment of the threats to the Heritage Sheep Breeds

Ch. Ligda, Ch. Mizeli, A. Carson, D. Bowles and A. Georgoudis, 2011. EAAP Publication 129:233-236

2012 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Evidence of major gene(s) affecting milk traits in the Chios sheep breed

D.G. Chatziplis, O. Tzamaloukas, D. Miltiadou, Ch. Ligda, A. Koumas, A.P. Mavrogenis, A. Georgoudis, C. Papachristoforou, 2012. Small Ruminant Research, 105 (1-3): 61-68

2013 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Adding value to local breeds: challenges, strategies and key factors

Ch. Ligda and F. Casabianca, 2013. Animal Genetic Resources Information, 53: 107-116

2013 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Valuation of autochthonous bovine genotypes: Assessment of the meat quality of the Italian Podolian and the Greek Katerini cattle

D. Karatosidi, G. Marsico, C. Ligda, S. Tarricone, 2013. Animal Genetic Resources Information, 53:141-146

2013 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Challenges and strategies for the sustainable development of the pastoral and rangeland sheep and goat production systems in Ipeiros region in Greece

Ch. Ligda, E. Sossidou, I. Tzouramani, 2013. Proceedings of the 10th International Symposium: Modern trends in livestock production, 2-4  October, Belgrade, Serbia

2013 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

The role of sheep and goat breeds’ value chains in the rural development in the Mediterranean Region

Tzouramani, E. F. Casabianca, G. Hadjipavlou,  A. Araba, C. Ligda, 2013. 64th Annual Meeting of European Association for Animal Production (EAAP)

2013 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Sheep and Goat Farming in Greece: Implications and Challenges for the Sustainable Development of Less Favoured Areas

E Sossidou, Ch Ligda, I Mastranestasis, D Tsiokos, F Samartzi. Animal Science and Biotechnologies, 46 (2) 446-449, 2013

2013 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Analysis of the genetic diversity in the sheep breed of Lesvos using a series of microsatellites – first rerults

Ι. Mastranestasis, L. Ekateriiadou, C. Ligda, K. Theodorou. 4th Panellenic Conference of Breeding Technology, February 2013, Thessaloniki, Greece.

2015 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

The interactions between product valorization and genetic management: applying a common framework to analyze four cases of sheep and goat locals breeds in the Mediterranean area

Lauvie, G. Hadjipavlou, A. Araba, F. Casabianca, C. Ligda. FAO-CIHEAM Sub-Networks on Production Systems and Nutrition on Sheep and Goats, Montpellier, France, 16-18 June 2015, Options Méditerranéennes (in print).              

2015 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

The GALIMED project:adaptation of Mediterranean bovine livestock to climate constraints.A first joint analysis of genetic and climatic data

Flori L, Moazami-Goudarzi K, Lecomte P, Moulin C H, Thévenon S, Alary V, Casabianca F, Lauvie A, Boushaba, Saïdi-Mehtar N, Boujenane I, Araba A, Menni D, Pineau O, Ciampolini R, Cecchi F, Casu S, Carta A, Sechi T, El Beltagy A, Osman M A, Rodellar C, Martinez A, Delgado J V, Landi V, Hadjipavlou G, Ligda C, Mastrangelo S, Portolano B, Gautier M, Laloë D, 2015. Recolad Workshop 2015 - Paris 11-12 february 2015

2015 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Genetic diversity and structure of the Lesvos sheep breed

Mastranestasis, I., Ekateriniadou L., Ligda, Ch., Theodorou, K., 2015. Small Ruminant Research, 130 : 54-59

2015 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Pratiques de gestion génétique en élevage ovin laitier : modalités et dynamiques existantes dans deux régions méditerranéennes

Perucho L., Gambotti J.Y., Lauvie A., Ligda C., PaoliI J.C., Moulin C.H., 2015. Renc. Rech. Ruminants,  22, p. 359

2015 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Sheep and goat production systems and local breeds dynamics in a mountainous area of Greece

C. Ligda, C., Tsiokos, D., Sossidou E. and  Tzouramanι, I., 2015. Proceedings of the 66h Annual Meeting of the European Federation of Animal Production (EAAP), Warsaw, Poland

2015 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

The Cyprus sheep and goat sector: Results from the DoMEsTIc project on economics, policies and social aspects

G. Hadjipavlou, I. Tzouramani, C. Ligda. 7th IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk, Limassol, Cyprus, 23-25 March 2015.

2015 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Assessing the main characteristics of sheep and goat milk production value chains at farmer level: Opportunities and Constraints

Tzouramani, G. Hadjipavlou, E. Sossidou, Ch. Ligda. FAO-CIHEAM Sub-Networks on Production Systems and Nutrition on Sheep and Goats, Montpellier, France, 16-18 June 2015 Options Méditerranéennes (in print).