Πρόγραμμα εκπαίδευσης σπερματεγχυτών

Στο έργο αυτό εκπαιδεύονται αποφοίτοι των ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπόνοι με κατεύθυνση Ζωική Παραγωγή στην Τεχνητή Σπερματέγχυση σε αγελάδες, αιγο – πρόβατα και χοιρομητέρες. Οι απόφοιτοι των σχολείων εκπαίδευσης σπερματεγχυτών αποκτούν αναγνωρισμένο από το κράτος «πιστοποιητικό ικανότητας εφαρμογής ΤΣ στα παραγωγικά ζώα» μετά από εξετάσεις και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν κωδικό σπερματεγχύτη από το υπουργείο και να εφαρμόζουν ΤΣ επίσημα.

Έναρξη – Λήξη:

Διάρκεια 4 μήνες, 1 έως 2 κύκλοι κατ’ έτος

Φορέας Χρηματοδότησης:

Εκπαιδευόμενοι

Προϋπολογισμός του Έργου συνολικά: 400 ευρώ + ΦΠΑ ανά εκπαιδευόμενο
Υπεύθυνος Έργου:

Δρ Θεοδώρα Τσιλιγιάννη

Ερευνητική Ομάδα:

Δρ Σ. Μπελιμπασάκη Τακτική Ερευνήτρια ΙΚΕΘ, Δρ Εμ. Βαϊνάς Τακτικός Ερευνητής ΙΚΕΘ, Δρ Κ. Ρέκκας Αναπληρωτής Ερευνητής ΙΚΕΘ, Δρ Φ. Σαμαρτζή Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΙΚΕΘ, Δρ Α. Ζδράγκας Τακτικός Ερευνητής ΙΚΕΘ , Δρ Χ. Λίγδα Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΙΚΕΘ

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

Δρ Α. Λυμπερόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΑΤΕΙΘ

Δρ Ι. Τσακμακίδης, Λέκτορας, Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Κ. Κηπουρίδης, Κτηνίατρος (Αγροτικό Κτηνιατρείο -  Πεντάλοφος Θεσ/νίκης)

Α. Σουλδούρης, Ιδιώτης - Σπερματεγχύτης

Συμμετέχοντες φορείς:

ΙΚΕΘ

Αποτελέσματα – Βαθμός Υλοποίησης του Έργου:

Το 2014 έγινε 1 «σχολείο» στο οποίο συμμετείχαν 6 υποψήφιοι.