Προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ ευζωίας πτηνών και ποιότητας παραγόμενων προϊόντων στο σύστημα της χωρικής εκτροφής

Σκοπός είναι η εκτίμηση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου ευζωίας των πτηνών και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, αυγών και ορνίθειου κρέατος στο σύστημα της χωρικής πτηνοτροφίας.

Έναρξη-Λήξη:

Ιούνιος 2013-Ιούνιος 2014

Φορείς χρηματοδότησης:

Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Υπεύθυνος Έργου: Δρ Παρασκευή Μητλιάγκα, Χημικός, Καθηγήτρια, Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Ερευνητική ομάδα:

Δρ. Παρασκευή Μητλιάγκα, Χημικός, Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας

Δρ Ελένη Κασαπίδου, Τεχνολόγος Τροφίμων ,Επιστημονική Συνεργάτις ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας

κα Χ. Παπαδάκη, Χημικός, Επιστημονική Συνεργάτις ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας

Δρ. Ε. Σωσσίδου, Κτηνίατρος, Ερευνήτρια Β’ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Δρ Γ. Σαμούρης, Κτηνίατρος, Ερευνητής Β’ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

κα Μ. Ιωαννίδου, Χημικός MSc, Επιστμονική Συνεργάτις ΙΚΕΘ

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΙΚΕΘ:

Δρ Ε. Ν. Σωσσίδου

Συμμετέχοντες φορείς:

Ερευνητικό Εργαστήριο Τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, Θέρμη Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή ΙΚΕΘ:

Επιστημονικά Υπεύθυνη Δρ Ε.Ν. Σωσσίδου με συμμετοχή αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη σύνταξη του ερευνητικού πρωτόκολλου και του ερωτηματολογίου καταγραφής των συνθηκών εκτροφής των πτηνών στο σύστημα της χωρικής πτηνοτροφίας. Επιπλέον, συμμετοχή στην ανάλυση και αξιολόγηση των στατιστικών δεδομένων και στη συγγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Αποτελέσματα-Βαθμός Υλοποίησης του Έργου:

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και μέρος των αποτελεσμάτων του έχει δημοσιευθεί. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου έχουν εκπονηθεί και υποστηριχθεί με επιτυχία τρεις προ-πτυχιακές εργασίες φοιτητών ΤΕΙ Φλώρινας.