Παραγωγικά χαρακτηριστικά και ποιότητα προϊόντων του Ελληνικού βουβάλου (Bubalus bubalis) σε παραδοσιακές συνθήκες εκτροφής

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Β. Μπαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Συμμετέχοντες φορείς: ΑΤΕΙΘ, ΑΠΘ, ΕΘΙΑΓΕ.
Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ - Πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε  η συλλογή,  καταγραφή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τις εκτροφές βουβάλων στη χώρα. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην περιοχή της Κερκίνης και συζητήσεις με τους βουβαλοτρόφους. Τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν σε συναντήσεις εργασίας και συνέδρια το 2015.