Νέα προσέγγιση πρόληψης της κοκκιδίωσης στα χοιρίδια

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιοριστεί η βέλτιστη αποτελεσματική και ασφαλής δόση ενός νέου σκευάσματος που περιέχει τολτραζουρίλη και σίδηρο για την πρόληψη της κοκκιδίωσης σε θηλάζοντα χοιρίδια σε εκτροφές με ιστορικό μόλυνσης από κοκκκίδια. Η παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε 3 εμπορικές φάρμες με σκοπό να οριστεί η ιδανική παρεντερική δόση της τολτραζουρίλης για ενδομυϊκή χορήγηση σε συνδυασμό με συμπλήρωμα σιδήρου.

Φορέας χρηματοδότησης: Bayer Animal Health
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 130.015 ευρώ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Σ. Σωτηράκη
Διαχείριση έργου: Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσ/νικης, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Έναρξη – Λήξη: 2015