Επιστημονική υποστήριξη Ένωσης αγελαδοτρόφων Φυλής Holstein

Σκοπός του έργου είναι η επιστημονική υποστήριξη της Ένωσης αγελαδοτρόφων Φυλής Holstein και συγκεκριμένα:

  • Η ενημέρωση των μελών της Ένωσης για θέματα που αφορούν στην αναπαραγωγή, στην υγεία, στη γενετική βελτίωση και στις εγκαταστάσεις των εκτροφών.
  • Η καταγραφή της κατάσταση και των πρακτικών που εφαρμόζονται σε κάθε  εκτροφή.
  • Η σύνταξη έκθεσης με τις διαπιστώσεις από την επίσκεψη στις εκτροφές.
  • Η συμπλήρωση της ήδη υπάρχουσας βάσης δεδομένων, με στοιχεία που θα συλλεχθούν κατά την επίσκεψη στις εκτροφές και θα αφορούν στην υγεία, στην αναπαραγωγή, στη γενετική βελτίωση και στις εγκαταστάσεις  των εκτροφών.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει: α) να διοργανωθούν 4 ημερίδες για τα μέλη της ένωσης, β) να δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρωθεί κατά την επίσκεψη μελών της ερευνητικής ομάδας σε κάθε εκτροφή της Ένωσης. Η επίσκεψη στην εκτροφή σε συνδυασμό με το ερωτηματολόγιο θα έχουν ως στόχο τη διαπίστωση πιθανών ελλείψεων και προβλημάτων των εκτροφών και τη συμπλήρωση της ήδη υπάρχουσας βάσης δεδομένων, με στοιχεία που θα συλλεχθούν κατά την επίσκεψη στις εκτροφές.

Έναρξη – Λήξη:

3/8/2014 – 2/8/2015

Φορέας Χρηματοδότησης:

Ένωση φυλής Holstein

Προϋπολογισμός του Έργου συνολικά:

15.000 + ΦΠΑ

Υπεύθυνος Έργου: Δρ Θεοδώρα Τσιλιγιάννη

Ερευνητική Ομάδα:

Δρ Σ. Μπελιμπασάκη Τακτική Ερευνήτρια ΙΚΕΘ,Δρ Α. Ζδράγκας Τακτικός Ερευνητής ΙΚΕΘ, Δρ Χ. Λίγδα Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΙΚΕΘ, Δρ Σ. Σωτηράκη Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΙΚΕΘ, Δρ Λ. Αικατερινιάδου Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΙΚΕΘ, Δρ Εμ. Βαϊνάς Τακτικός Ερευνητής ΙΚΕΘ, Δρ Κ. Ρέκκας Αναπληρωτής Ερευνητής ΙΚΕΘ, Δρ Ε. Σωσσίδου Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΙΚΕΘ, Δρ Ζ. Δημαρέλη Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΙΚΕΘ, Δρ Φ. Σαμαρτζή Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΙΚΕΘ, Δρ Γ. Σαμούρης Αναπληρωτής Ερευνητής ΙΚΕΘ, Δρ Γ. Σαββίδης Αναπληρωτής Ερευνητής ΙΚΕΘ

Συμμετέχοντες φορείς:

ΙΚΕΘ, Ένωση φυλής Holstein

Αποτελέσματα – Βαθμός Υλοποίησης του Έργου:

Μέχρι τώρα δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες εκτροφής και τη διαχείριση της υγείας, της αναπαραγωγής και των νεογέννητων. Έγινε επίσκεψη σε 3 εκτροφές. Αναμένεται η χρηματοδότηση για να συνεχισθεί το έργο.