Προώθηση γαλακτοκομικών προϊόντων της Μεσογείου(Lactimed)

Από τον Φεβρουάριο του 2014 συμμετέχει και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών, στο πρόγραμμα με το έργο που αφορά την ποιότητα των παραδοσιακών προϊόντων και την δημιουργία μεσογειακών σημάτων ποιότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος έγιναν με τους φορείς τρεις συναντήσεις στις 10-12/03/2014 στην Bizerte της Τυνησίας, στις 4-7/04/2014 στο Λίβανο και στις 16-19/09/2014 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Χρηματοδότηση:   Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα IEVP CT MED)
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΚΕΘ:  Δρ. Γ. Σαμούρης
Έναρξη-Λήξη:    Νοέμβριος 2012-Μάιος 2015
Συντονιστής: ΑΝΙΜΑ Investment Network (Γαλλία)
Εταίροι:

Αίγυπτος : GAFI (Γενική Αρχή Επενδύσεων της Αιγύπτου), GACIC (Γερμανο-Αραβικό Εμπορικό Επιμελητήριο) και IITL-AAST (Διεθνές Ινστιτούτο Μεταφορών και logistics- Αραβική Ακαδημία Επιστημών, Τεχνολογία και Θαλάσσιες Μεταφορές),

Γαλλία : CIHEAM-IAMM (Διεθνές Κέντρο Αγρονομικών Μελετών- Αγρονομικό Ινστιτούτο Μοντπελιέ) και το CCIFM (Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη Μασσαλία της Γαλλίας),

Ελλάδα : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΚΕΕΕ (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας) και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ- Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΙΚΕΘ Ιταλία : ASTER και Slow Food,

Λίβανος: CCIAZ (Εμπορικό, βιομηχανικό και αγροτικό Επιμελητήριο της Zahle και Bekaa),

Τυνησία : Πόλος ανταγωνιστικότητας της Bizerte.