Βιομηχανική τυποποίηση της παραγωγής και συντήρησης του παραδοσιακού τυριού "Λαδοτύρι Μυτιλήνης" σε ελαιόλαδο

Η εταιρεία μετά την έναρξη χρηματοδότησης του έργου και επειδή απαιτείτο η έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής για την λήψη προκαταβολών, αναγκάστηκε να προχωρήσει στη διακοπή του.

Χρηματοδότηση:  Γ.Γ.Ε.Τ.- ΕΣΠΑ (Κωδικός 64NEW_B_2012)
Πράξη:

"Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογίας"

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Γ. Σαμούρης
Προϋπολογισμός του Έργου συνολικά: 240.000 €
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 70.000€
Ερευνητική ομάδα: Δρ Αντώνιος Ζδράγκας, Μαρία Ιωαννίδου Msc, Δρ Θεόφιλος Παπαδόπουλος.
Έναρξη-Λήξη: 28-3-2013 έως 28-3-2015
Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΙΚΕΘ), Αγροτικός Συνεταιρισμός Μανταμάδου ΛέσβουΣΥΝ.Π.Ε