20

Τα τόσα ενεργά χρόνια στον κλάδο των κτηνιατρικών ερευνών.

3

Δραστηριοποιούμαστε σε 3 τομείς έρευνας.

30

Έχουμε αναλάβει πάνω από 30 ερευνητικά προγράμματα.

20

Απασχολούμε ήδη 20 άτομα ως ερευνητικό προσωπικό.

3team

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Τακτικός Ερευνητής-Διευθυντής του ΙΚΕ

Τακτική Ερευνήτρια

Αναπληρώτρια Ερευνήτρια