ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τακτικός Ερευνητής-Διευθυντής του ΙΚΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Τακτική Ερευνήτρια

Τακτικός Ερευνητής

Δόκιμος Ερευνητής

Δόκιμη Ερευνήτρια

Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

Δόκιμη Ερευνήτρια

Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Αναπληρωτής Ερευνητής

Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

Τακτικός Ερευνητής

Δόκιμος Ερευνητής

Τακτική Ερευνήτρια

Τακτική Ερευνήτρια

Τακτική Ερευνήτρια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδική Επιστήμονας

Ειδική Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οικονομικός

Διοικητικός

Διοικητικός

Υπεύθυνη Καθαριότητας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας