ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τακτικός Ερευνητής-Διευθυντής του ΙΚΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Τακτική Ερευνήτρια

Τακτικός Ερευνητής

Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Αναπληρωτής Ερευνητής

Αναπληρώτρια Ερευνήτρια

Τακτικός Ερευνητής

Τακτική Ερευνήτρια

Τακτική Ερευνήτρια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδική Επιστήμονας

Ειδική Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οικονομικός

Διοικητικός

Διοικητικός

Υπεύθυνη Καθαριότητας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας

Ερευνητής-Εξωτερικός Συνεργάτης

Υποψήφια Διδάκτορας